ใบรับรองคุณภาพ | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

Certificate Detail

ใบรับรองคุณภาพ

ใบรับรองการทนไฟของประตูเหล็ก 2 ชั่วโมง แบบบานเรียบมีช่องกระจก

FACULTY OF ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY FIRE SAFETY RESERCH CENTER

TYPE OF TEST : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOADBEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION

TEST SPECIMENT : SPR STEEL DOOR (TRADEMARK: SPR, TYPE: SFD2)

The specimen is a doorset with a single-sided doorleaf having dimensions of 923 mm 2158 mm x 46 mm (Door frame size: 1000mm x 2235mm). The doorleaf consisted of 1.6-mm thick cold rolled steel plates with rockwool of 110kg/m3 density in between and 5-mm thick FIRELITE glazing having dimensions of 150mm x 400mm at the location of approximately 200mm above the door handle. The dorleaf was fixed with the doorframe using four FH 543 hinges having dimensions of 127mm x 101.6mm x 3mm and a Heavy Duty Mortise Lock (M-Series). The details of the specimen are shown in Appendix C. The specimen was prepared and installed by the client.

TEST MACHINE : Large-scale vertical furnace (Fire Tester III) at the Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thailand). The furnace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to BS 476 Part 20: 1987.

TEST RESUTLS : The non-loadbearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated: