ประตูเหล็กกันกระสุน | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลิตภัณฑ์

ประตูเหล็กกันกระสุน

ประตูเหล็กกันกระสุน (Steel Door Bulletproof)

บริษัท ศุภริช จำกัด สามารถออกแบบและผลิตประตูเหล็กกันกระสุน (Steel Door Bulletproof) ได้ตามมาตราฐาน NIJ (National Institute of Justice)

ระดับชั้นของการออกแบบประตูเหล็กกันกระสุนพื่อคัดแยกชั้นคุณภาพของประตูเหล็กกันกระสุน NIJ ได้แบ่งระดับการทดสอบโดยใช้ขนาดของกระสุนและค่าความเร็วของหัวกระสุน ไว้ดังนี้


sdbTable

รูปภาพทดสอบประตูเหล็กกันกระสุน
sdb1
sdb2
ถ่ายทำจากสถานที่จริง ทดสอบมาตราฐานกันกระสุน