กระจกทนไฟ | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลิตภัณฑ์

กระจกทนไฟ

กระจกทนไฟ

เป็นกระจกนิรภัยชนิดหนึ่งผลิตขึ้นจากกระจกนิรภัยชนิดพิเศษ และนำไปประกบกับกระจกนิรภัย หลายๆ ชั้น โดยมี Sodium Silicate มาทำลามิเนตกันจนมีคุณสมบัติสามารถทนไฟได้นานสุด 2 ชั่วโมง โดยไม่เสียรูป ป้องกัน ไฟ ควันและลดความร้อนที่จะเข้ามาสู่ภายใน


mf

mf
mf

กระจกกันไฟสำหรับสถานะการณ์และความต้องการใช้งานที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงสุด, สามารถป้องกันควันไฟ และอันตรายที่เกิดจากการส่งผ่านความร้อน การจำแนกประเภทของกระจกกันไฟแบ่งได้ตามความสามารถในการ ป้องกันตามระยะเวลา (30, 60, 90, 120 และ 180 นาที), คุณสมบัติของ Integrity และ Insulation หรือ คุณสมบัติ ของความเป็น Integrity เท่านั้น กระจกกันไฟนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทดสอบ และ ระบบที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการติดตั้งกระจก โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบและกระจกนั้นมีคุณสมบัติตามที่ต้องการและ สามารถนำไปใช้ได้จริง


Insulation : ความสามารถของระบบในการจำกัดความร้อนจากด้านที่เกิดจากเพลิงไหม้ไม่ให้ผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ง อุณหภูมิที่วัดได้บนวัสดุกันไฟในด้านที่ไม่เกิดเพลิงไหม้เฉลี่ยทุกจุดต้องไม่เกิน 140 องศาเซลเซียส หรือ ไม่มีจุดใด จุดหนึ่งมีอุณหภูมิเกิน 180 องศาเซลเซียส


Integrity : ความสามารถของระบบเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะไม่พังทลาย, ไม่มีรู, ช่อง หรือรอยแตกที่จะทำให้เปลวไฟ ผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งได้ เนื่องจากความหลากหลายของข้อบังคับในการใช้กฎหมาย และความต้องการในการใช้ระบบ กันไฟ จึงมีการนิยามความหมายของการจัดแบ่งประเภทกระจกกันไฟให้เป็นมาตรฐาน 3 ประเภท

  • Class EI : เป็นระดับการป้องกันสูงสุดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ กระจกกันไฟที่อยู่ในระดับนี้ต้องมีความสามารถในการป้องกัน การผ่านของควันไฟ และ ความร้อนจากการเกิดเพลิงไหม้ตามระยะเวลาที่กำหนด

  • Class EW : กระจกกันไฟในระดับนี้ต้องมีคุณสมบัติตาม Integrity และในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องการผ่านของ ความร้อนได้บางส่วน

  • Class E : กระจกกันไฟที่สามารถป้องกันการผ่านของควันไฟ และยังคงมองผ่านได้แม้ในขณะเกิดเพลิงไหม้ แต่ไม่สามารถป้องกันความร้อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในขณะเกิดเพลิงไหม้ได้