อุปกรณ์ประตู คานผลัก (Panic Exit Device) | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ประตู

คานผลัก (Panic Exit Device)


PR1P
Panic Exit Device Rim Type
คานผลักแบบธรรมดา
เคลือบสีบรอนซ์
TYPE : PR1P
PR1S
Panic Exit Device Rim Type
คานผลักแบบธรรมดา
เคลือบผิวสแตนเลส
TYPE : PR1S

PT1P
Panic Exit Device Vertical Rod
คานผลักแบบตัวที
เคลือบสีบรอนซ์
TYPE : PT1P
PT1S
Panic Exit Device Vertical Rod
คานผลักแบบตัวที
เคลือบผิวสแตนเลส
TYPE : PT1S

PR2P
Panic Exit Device Rim Type(Alarm Function)
คานผลักแบบธรรมดา (มีสัญญาณเตือน)
เคลือบสีบรอนซ์
TYPE : PR2P
PR2S
Panic Exit Device Rim Type(Alarm Function)
คานผลักแบบธรรมดา (มีสัญญาณเตือน)
เคลือบผิวสแตนเลส
TYPE : PR2S