ใบรับรองคุณภาพ | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

Certificate Detail

ใบรับรองคุณภาพ

ใบรับรองการทนไฟของประตูเหล็ก 2 ชั่วโมง แบบบานเดียวเรียบทึบ

FACULTY OF ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY FIRE SAFETY RESEARCH CENTER

TYPE OF TEST : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOADBEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION

TEST SPECIMEN : STEEL FIREPROOF DOOR (TRADEMARK : SPR TYPE : SFD8)

The specimen is a doorset consisting of a single-sided steel door leaf with a steel door frame. The dimensions of the door leaf are 900 mm x 2000 mm x 45 mm. The specimen was mounted in a 15 cm thick reinforced concrete wall, which was installed on the 3 m x 3 m testing frame. The door leaf consisted of 1.0-mm thick cold rolled steel panels and rockwool blankets with a density of 110 kg/m3 in between. The door leaf was fixed with the door frame was made of 1.0-mm thick cold rolled steel sheets. The details of the specimen are shown in Appendix C. The specimen was provided and installed by the client.

TEST MACHINE : Large-scale vertical furnace (Fire Tester III) at the fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thailand). The furnace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to BS 476 Part 20: 1987.

TEST RESULTS : The non-loadbearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated: