ประตูรั้วบานเลื่อนซ้อน | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ประตูรั้วบานเลื่อนซ้อน


ประตูรั้วบานเลื่อนซ้อน (Double Sliding Gate)

       ประตูรั้วแบบบานเลื่อนซ้อนแบบ 2 บาน หรือ 3 บาน แบบเลื่อนเก็บด้านข้าง เหมาะสำหรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการใช้งานประตูรั้วเลื่อนแต่มีพื้นที่ว่างจำกัดในบริเวณหลังกำแพงในแนวประตูรั้ว ซึ้งประตูรั้วจะถูกเลื่อนและไปพักเก็บด้านข้างในแนวเเดียวกันกับประตูเหมือนกับประตูรั้วบานเลื่อนตรงบานเดี่ยว แต่จะใช้พื้นที่น้อยลงเพราะประตูรั้วจะถูกแบ่งเป็น 2 บาน ซึ้งประตูรั้วทั้ง 2 บานจะถูกพักเก็บซ้อนกันอยู่ด้านหลังกำแพง
WP003