ไฟฉุกเฉิน Emergency Light | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ไฟฉุกเฉิน


โคมไฟฉุกเฉิน EML-SP 12-5

       โคมไฟฉุกเฉิน EML-SP 12-5 สำรองไฟอัตโนมัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ จากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โคมไฟฉุกเฉิน จะให้แสงสว่างทันที แสงสว่างจากโคมไฟฉุกเฉินจะไม่ลดระดับของแสง ตลอดระยะเวลาการใช้งาน สูงสุดถึง 5 ชั่วโมง หลอดไฟเป็นหลอด LED ระบบชาร์จ แบบ 2 ระดับ เพื่อช่วยรักษาแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานมากขึ้น เป็นแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติ โคมไฟฉุกเฉิน EML-SP 12-5


สภาวะการทำงาน จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะในช่วงเวลาที่ไฟปกติดับ
แรงดันไฟฟ้าเข้า ไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์ (ไฟบ้าน)
หลอดไฟ หลอด LED 7 วัตต์ จำนวน 2 หลอด (แสงสว่างคงที่)
แบตเตอรี่ ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
ขนาดแบตเตอรี่ 12โวลท์ 5 แอมป์
ระยะเวลาการใช้งาน 3 ชั่วโมง ภายใน 12 เดือน และ 2 ชั่วโมง ภายใน 2 ปี
ระบบการชาร์จไฟ ระบบการชาร์จไฟแบบ 2 ระดับแรงดันในการชาจร์แบตเตอรี่

ระดับที่ 1 วงจรจะชาร์จแบตเตอรี่จนแรงดัน 14.4 โวลท์ จากนั้นแรงดันจะลดลงมาเป็น ระดับที่ 2 คือ 13.75 โวลท์ เพื่อรักษาแรงดันแบตเตอรี่ให้คงที่

ระบบจำกัดกระแสไฟฟ้า จำกัดกระไฟฟ้าที่ 450 มิลลิแอมป์
ระยะเวลาในการชาร์จ 12 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง
วัสดุตัวถังโคมไฟฉุกเฉิน ตัวกล่องทำจากแผ่นเหล็ก Electro galvanized หนา 1 มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วย Epoxy power coated ป้อมกันการเกิดสนิม
ระบบป้องกัน ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้า, ฟิวส์ DC ป้องการลัดวงจรด้านระบบชาร์จและการจ่ายโหลดและ วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมด ( Low voltage cut off ) เพื่อให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้น
การแสดงสถานะ LED MAIN แสดงสถานะแรงดันไฟเข้า LED CHARGE แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ LED BATT.FULL แสดงสถานะแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน
ปุ่มกดสวิตซ์ ปุ่มกด เปิด/ปิด หลอดไฟ เฉพาะตอนติดฉุกเฉินเท่านั้น
การทดสอบเครื่องไฟฉุกเฉิน ปุ่มกด สำหรับทดสอบเครื่องไฟฉุกเฉิน
น้ำหนัก 3.95 กิโลกรัม